خیلی دختر باربی اینستاگرام سیاهپوست مانکن

خیلی: دختر باربی اینستاگرام سیاهپوست مانکن عروسک تبدیل باربی مطالب جالب و خواندنی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آیا وزیرخارجه انگلیس فقط جهت نازنین به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آید؟

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مجیدتفرشی نوشت:بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا

آیا وزیرخارجه انگلیس فقط جهت نازنین به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آید؟

آیا وزیرخارجه انگلیس فقط جهت نازنین به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آید؟

عبارات مهم : ايران

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مجیدتفرشی نوشت:بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا

آیا وزیرخارجه انگلیس فقط جهت نازنین به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آید؟

امروز در پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار است تا در گفت وگو با همتای ایرانی خود و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، پرسشها متفاوت و متعدد در رابطه دوجانبه و همچنین پرونده های متفاوت در حوزه منطقه را بررسی کند.

روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و لندن در سايه برجام و بركزيت، در كنار تاثير گزینش رييس جمهور جديد امريكا و مسائلي مانند خدمات كنسولي و روابط اقتصادي و تجاري از مباحث مهم اين سفر است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مجیدتفرشی نوشت:بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا

امارسانه هاي بريتانيايي خيلي تلاش دارند تا وانمود كنند، سفر بوريس جانسون، وزير امورخارجه بريتانيا به پایتخت کشور عزیزمان ایران تلاشي است براي آزادي نازنين زاغري، محكوم دوتابعيتي زنداني در ايران. اين رسانه ها از پيش سناريويي نسبتا خيالي در مورد اهداف و عنوان اين سفر نوشته اند. ولي من باور ندارم كه اين سفر منحصرا براي اين نشانه باشد. ممكن است پرونده شهروند ايراني-بريتانيايي يكي از آيتم ها و يكي از دستوركارهاي اين سفر باشد، ولی قطعا مساله محوري و دستوركار انحصاري اين سفر نخواهدبود. طي ماه هاي گذشته مساله اين پرونده، چه در گفت وگوهاي وزراي خارجه دو كشور و چه در بين مقامات بالاتر و پايين تر، مطرح شده است است و دوطرف با جديت اين پرونده را پيگيري كرده اند. ولی پرسشها مهم متعدد ديگري وجود دارد كه در اين سفر در دستور كار گفت وگوهاي دوجانبه بوريس جانسون قرار دارد.

مناسبات پایتخت کشور عزیزمان ایران و لندن، تحت تاثير سه تحول اساسي قرار دارد: برجام، بركزيت و گزینش دونالد ترامپ به رياست جمهوري امريكا. اين سه مساله شكل جديدي در روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و لندن نسبت به گذشته ايجاد كرده اند.

تغيير نسبي مواضع بريتانيا در قبال پرونده هسته اي ايران باعث شده است است كه لندن تا حد نسبتا قابل قبولي همصدا با اتحاديه اروپا از حيات برجام حمايت كرده و در برابر مواضع ترامپ ايستادگي كند. البته لندن هم مانند ديگر كشورهاي اروپايي، نگراني هايي در رابطه با پایتخت کشور عزیزمان ایران براي خود لحاظ مي كند، مسائلي مانند حقوق بشر، پرونده موشكي و مساله تروريسم، مسائلي است كه بريتانيا به عنوان مانع در رابطه با پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح مي كند.

آیا وزیرخارجه انگلیس فقط جهت نازنین به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آید؟

مدت ها بود كه در مورد سفر وزير خارجه بريتانيا به پایتخت کشور عزیزمان ایران صحبت مي شد، پرسشها مهمي كه در مجموعه ديدارهاي دوجانبه جانسون در پایتخت کشور عزیزمان ایران در دستور كار قرار دارند، به جز روابط دو جانبه، مناسبات منطقه اي را هم دربرمي گيرد. مناسبات منطقه اي ايران و بريتانيا در خاورميانه، خليج فارس، قفقاز و آسياي مركزي از اهميت بالايي برخوردار هست. گفت وگو در مورد نقش آفريني ايران در تحولات مناطق اطراف و ترسيم وضعيت كنوني و دورنماي تحولات دست كم ميان مدت اين مناطق، در دستور كار مذاكرات قرار دارد. به هر حال بريتانيا به عنوان يكي از قدرت هاي مهم جهاني به لحاظ استراتژيك، سياسي، اقتصادي، نظامي و حتي فرهنگي در پرسشها اين مناطق نقش مهمي ايفا مي كند.

در مساله پرونده زن زاغري كه بيشترين سر و صدا و تبليغات را در اين سفر به همراه داشته، به گمان من از ابتداي پرونده، هماهنگي كامل و صددرصدي ميان دواير امنيتي جمهوري اسلامي ايران وجود نداشت و دستگاه رسمي امنيتي دولت در اين زمينه سكوت پيشه كرده هست. انتشار مدارك و اسنادي كه اخيرا و در خلال برخي برنامه هاي تلويزيوني انجام شده است هست، تا حدي اقدامي ديرهنگام در جهت اطلاع رساني در مورد اين پرونده بود. اگر اين مدارك و اتهامات مربوط به آنها پيش از اين اثبات شده است بود، بايد خيلي سریعتر در اختيار افكار عمومي قرار مي گرفت تا باعث جنجال و فضاسازي عليه جمهوري اسلامي ايران نشود.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مجیدتفرشی نوشت:بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا

به نظر من اين برنامه اي كه از طرف پرس تي وي در خارج از كشور از سوي صدا و سيما در داخل كشور منتشر شد، امكان دارد تا حدي به روشن كردن ابعاد اين عنوان كمك كند، هر چند امكان دارد كه طرف انگليسي بر مبناي معيارها يا استانداردهاي خودش بگويد كه چنين اسنادي اثبات كننده جاسوسي يا تلاش براي خرابكاري نيست، ولی نهايتا مي توان در طول گفت وگوها نشان داد كه معيارها و قوانين جمهوري اسلامي ايران با بريتانيا مشابه نيست، هر چند همين مباحث نيز قابل گفت وگو و مذاكره خواهد بود. در عين حال ايران مي تواند پرسشها احساسي، عاطفي و انساني را در كنار مواضع حقوقي و قانوني در نظر بگيرد و با توجه به فرزند خردسال اين فرد و دوري او از مادر و كشوري كه در آن به دنيا آمده هست، مي تواند در تصميم نهايي براي اين پرونده موثر باشد.

يك مساله خيلي مهمي كه وجود دارد برخي از سخنراني ها، مصاحبه ها و موضع گيري هاي ريچارد رادكليف، همسر اين محكوم ايراني- بريتانيايي، طي ماه هاي اخير غيرسازنده بود و كمكي به اصلاح جو نكرد. به خصوص ايشان چند بار در گفت وگوهاي اخير خود، مساله پرونده نازنين زاغري را با مساله طلب نيم ميليارد پوندي ايران از دولت بريتانيا پيوند زده اند. شغل و تخصص من قضاوت نيست و نمي توانم در مورد پرونده زن زاغري اظهارنظري كنم كه ايشان گناهكارند يا نه، ولی مي توانم بگويم قطعا اين پرونده نمي تواند ارتباطي با مساله طلب هاي ايران از بريتانيا داشته باشد.

آیا وزیرخارجه انگلیس فقط جهت نازنین به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آید؟

طلب ايران از دولت بريتانيا به دليل خريداري تانك هاي چيفتن، به وسیله نظام گذشته و پيش از انقلاب اسلامي در ايران است كه دولت بريتانيا از تحويل آنها به صورت غيرقانوني سرباز زده و حتي حاضر به بازپرداخت پول ايران هم نشده هست. مساله بدهي هاي دولت بريتانيا بابت تسليحات زرهي، در سال هاي پاياني دولت دهم، كاملا از طريق حقوقي حل و فصل شده است بود و دادگاه هاي بريتانيايي به بازپرداخت اين پول راي دادند، اگر تاكنون اين پول به ايران پرداخت نشده است فقط به اين بهانه بود كه بانك مركزي ايران به وسیله اتحاديه اروپا تحت تحريم قرار داشت. به هيچ وجه ارتباطي ميان اين دو پرونده و فريبكاري دولت بريتانيا در عدم تحويل تانك هاي چيفتن به ايران و عدم اعاده حقوق مالي ايران در اين پرونده، با پرونده نازنين زاغري وجود ندارد. ارتباط دادن اين دو پرونده، ضمن اينكه كاملا نادرست و ناشايست و غيرواقعي هست، هيچ كمكي هم به حل پرونده زن زاغري نمي كند.

يكي از مباحث ديگري كه قطعا در دستور كار مذاكرات ايران و بريتانيا قرار دارد، مساله روابط كنسولي و افتضاح و نابساماني شديد نظام صدور ويزا در ايران هست. آنچه در حال حاضر در عنوان خدمات كنسولي به شهروندان ايراني چه در سفارت بريتانيا در پایتخت کشور عزیزمان ایران و چه در كشورهاي همسايه براي صدور ويزاي ايرانيان رخ مي دهد، تركيبي از فساد، ناكارآمدي و نابساماني شديد است كه باعث نارضايتي شديد مسافران ايراني به مقصد بريتانيا شده است است.

گفته مي شود كه كمپاني خصوصي كه مسووليت ارايه خدمات كنسولي به شهروندان ايراني را برعهده دارد، قرار است تجديدنظرهايي در شيوه كاركرد خود داشته باشد تا اين مشكلات مرتفع شود. اميد اين است كه مذاكرات دو روزه بوريس جانسون در تهران، شتاب بيشتري در حل اين مشكلات ايجاد كند و از ابتداي سال 2018 گشايش هاي بيشتري در مساله خدمات كنسولي ايجاد شود.

در مورد روابط اقتصادي دوجانبه مي توان گفت كه در حال حاضر روابط تجاري ميان ايران و بريتانيا نسبت به 5 سال پيش بسيار در سطح بهتري قرار دارد. ولي سرعت، عمق و گستره اين اصلاح بسيار كمتر از حد تصور، انتظار و علاقه دوطرف بود. مهم ترين مانع در روابط اقتصادي حال حاضر ميان دو كشور، مساله تبادل پول و ارتباط هاي بانكي و تحريم هاي مالي هست. اين موانع ظاهرا روي كاغذ برداشته شده است اند، ولی فشارهاي پيدا و پنهان امريكا و البته دخالت هاي لابي عربي و لابي اسراييل در كشورهاي اروپايي، باعث مي شود كه كمپاني هاي بزرگي كه با امريكا، اسراييل و كشورهاي عربي، تجارت و معامله دارند، نسبت به حضور در بازار ايران نگراني هايي داشته باشند.

با اين حال اين نكته در مورد شركت ها و بانك هاي كوچك و میانگین كمتر هست، چنين كمپاني هايي به منفعت كمتر راضي هستند و گستره تجارت آنچنان زيادي ندارند كه دلواپس محدود شدن آن بر اثر معامله با ايران باشند. از يك سو اگر اين فضاي ارعاب، تهديد و عهدشكني در مورد تحريم ها به خصوص از طرف امريكا از بين برود و از سوي ديگر در داخل ايران نيز برخي شعارها و رجزخواني هاي غيرضروري در مورد پرسشها بين المللي كمتر شود، به نظر مي رسد اين روند به صورت خودكار اصلاح خواهد يافت.

واژه های کلیدی: ايران | ایران | پرونده | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz